Srpska gramatika spada u jednu od težih, pa je tako i sam pravopis potrebno učiti po određenim pravilima i propisima. Pored toga vaše dete će razvijati i veštine kreativnog pisanja i izražavanja što će moći kasnije da primeni  pored škole i u bilo kojoj životnoj situaciji.

Srpski jezik pripada grupi slovenskih jezika i službeno pismo koje se u Srbiji koristi je ćirilično. Ipak, svi vokali, ali i konsonanti mogu se napisati i latiničnim pismom. Samim tim svaki polaznik stranac ima mogućnost lakšeg i bržeg učenja.