Organizujemo pripreme za polaganje međunarodno priznatih ispita radi nastavka školovanja u inostranstvu, za potrebe zaposlenja, kao i za potrebe dobijanja vize. Nastava se organizuje u manjim (3-5 polaznika) i većim grupama (6-8 polaznika).

Naš metod učenja budi dete u čoveku i podstiče mozak da bolje radi. Korišćenjem mapa uma, audio i video materijala, slušanjem i pevanjem aktuelnih pesama na stranom jeziku, vaši mozak aktivira obe svoje hemisfere i radi punim kapacitetom. Pri tome učimo korisne stvari. Konverzacija se vežba već na početnom nivou. To znači da od prvog časa jezik progovarate, koristite fraze iz svakodnevnog života i situacija u kojima biste se u jednom trenutku u stranoj zemlji ili na poslu našli.