Koncept nastave škole, od samog početka, neguje pisanu reč uz podrazumevan razvoj govornog jezika. Književni engleski jezik neophodan je za kasnije polaganje međunarodnih ispita.

Posebno je za decu problematično učenje gramatike engleskog jezika. Naša iskustva u radu sa decom govore da je učenje stranog jezika mnogo pristupačnije ako ga povežemo sa znanjem i informacijama iz maternjeg jezika.

Ne dajemo domaće zadatke, osim što insistiramo na tome da polaznik nauči kod kuće nepoznate reči zapisane na prethodnom času i propitujemo pređeno gradivo i reči na sledećem času.

U dugogodišnjem radu sa decom uočili smo različite potrebe dece i prema tome kreirali smo tri različita programa za školsku decu:

  •  Pripremanje za školska testiranja uz paralelno kombinovanje Cambridge English knjiga (manje i veće grupe)

U zavisnosti od napredovanja deteta moguće je prebacivanje u napredniju ili sporiju grupu tokom godine uz saglasnost roditelja, a imajući u vidu termine koji odgovaraju polazniku. Tokom kursa prelazimo jedan nivo pripreme za YLE Cambridge English ispite uz osvrtanje na školsko gradivo koliko je potrebno za dobre ocene.

  •  Pomoć pri učenju (podrazumeva individualne časove ili rad u poluindividualnim grupama)

Individualna priprema za kontrolne i pismene zadatke prema potrebama pojedinca,  posebno se zakazuje kao individualni čas, bar dva dana unapred i plaća se po održanom času.

  •  Priprema za Cambridge English ispite za one koji žele da znaju više od školskog gradiva (manje grupe) 

Ispiti Cambridge English

Primetili smo da neka deca odskaču od proseka i pored dobrih ocena u školi žele da nauče nešto više. Za njih smo upravo kreirali kurs pripreme za polaganje Cambridge English Ispita. Na ovim časovima obrađujemo samo ovo gradivo, bez zadržavanja na školskim lekcijama. Organizujemo i intenzivnu pripremu, zakazivanje i odvođenje na ispite u zakazanom terminu.