Govori srpski jezik da te ceo svet
razume!

Kurs SRPSKI JEZIK ZA STRANCE namenjen je ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Srbiji. Kurs se
organizuje kako za fizička tako i za pravna lica. Glavni cilj kursa je da se polaznicima pruži prilika da
aktivno koriste srpski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama. Nastava se u većini
slučajeva odvija na engleskom jeziku ili na nekom od jezika koje nasa škola ima u svojoj ponudi: ruskom,
španskom ili nemačkom. Srpski jezik pripada grupi slovenskih jezika i službeno pismo koje se u Srbiji
koristi je ćirilično. Ipak, sva slova mogu se napisati i latiničnim pismom. Samim tim svaki polaznik stranac
ima mogućnost lakšeg i bržeg učenja.

Sadržaj kursa

Program individualne nastave osmišljen je tako da polaznik aktivno učestvuje u procesu usvajanja
jezičkih struktura i vokabulara neophodnih za poboljšanje jezičkih veština. Bilo da ste na kraćem ili
dužem boravku u Srbiji, učenje srpskog jezika će Vam pomoći da doživite Srbiju na pravi način. Po
standardizovanoj skali jezika poređanih po težini učenja srpski jezik spada u IV kategoriju – nazvali bismo
je srednje-teškom kategorijom za učenje jezika. Tu je u društvu većine slovenskih jezika, teži od
nemačkog ili italijanskog, ali lakši od arapskog ili japanskog jezika.

Učenje gramatike na našem kursu je svedeno isključivo na suštinu koja Vam je zaista neophodna. Naime,
strancima srpski zadaje teškoće već na nivou glasova, a to je samo početak. Prema nekim podacima
potrebno je naučiti oko 180.000 reči i u kojima postoje i Č, i Ć, i Š, i Đ, i DŽ… Srpski jezik ima 10 vrsta reči,
pet promenljivih i pet nepromenljivih. Neke promenljive reči menjaju se po padežima kojih ima sedam, a
neke po vremenima i načinima (kojih ima ukupno petnaest). Ali nemojte se obeshrabriti. Naš tim
predanih i posvećenih nastavnika učiniće da svaki Vaš dolazak na čas bude pravo zadovoljstvo.