Kako bi ste bili sigurni da je vaše dete na kraju kursa stvarno i zaslužilo diplomu, koju obično svakom dodele ako redovno plaća časove, podvrgnite ga testiranju od strane britanskih ispitivača i dobićete diplomu prepoznatu svugde u svetu. Na ovaj način dete će dobiti realnu ocenu svoga znanja, kao i dragoceno iskustvo spremanja za ispit, što će mu služiti i u drugim oblastima života kasnije.
Kembridž ispite priznaju škole, univerziteti i poslodavci u privatnom i javnom sektoru u zemljama engleskog govornog područja širom sveta. Ukoliko položite neki od ovih ispita, svoje znanje engleskog jezika možete dokazati svuda u svetu, jer su certifikati Kembridž ispita međunarodno priznati.
Ispiti se organizuju nekoliko puta godišnje od strane British councila. Prošle godine, više od dva miliona ljudi je polagalo ispite u British Council-u u više od 90 zemalja širom sveta. Brojne su koristi koje omogućava ovakvo polaganje ispita a najvažnija je visoko obučeno i iskusno osoblje koje ispunjava standarde British Council-a i odbora za ispite I kvalifikovani ispitivači trenirani i akreditovani od strane Kembridža

Starters je prvi od tri nivoa ispita Kembridž ispita: Young Learners (YLE). Ovaj ispit ohrabruje vaše dete da još od ranog uzrasta uči engleski jezik i kod dece razvija pozitivan stav prema testovima jezika.
Nivo kompetencije je početnički. Deca koja polažu ovaj ispit obično imaju između sedam i osam godina i pohađala su oko 100 časova engleskog jezika.Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da prepozna boje, usmeno odgovori na vrlo jednostavna pitanja koja se tiču njega samog i da na elementarna pitanja da pismeni odgovor od jedne reči.

Movers je drugi od tri nivoa Kembridž ispita: Young Learners (YLE). Ovaj ispit vaše dete ohrabruje da u stvarnim životnim situacijama komunicira na engleskom jeziku i da usvoji pozitivan stav prema testovima jezika. Nivo kompetencije je početnički ili A1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).Deca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između osam i 11 godina i pohađala su oko 175 časova engleskog jezika. Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku razume osnovne instrukcije,popuni jednostavan formular i odgovori na pitanja o sebi kao i da odgovori na pitanja i zapiše jednostavne podatke (kao što su dani u nedelji, sati u danu ili imena) koje čuje ili pročita u priči za decu.

Flyers je ispit na najvišem od tri nivoa Kembridž ispita: Young Learners (YLE). Ovaj ispit pokazuje da vaše dete razume i da može da koristi engleski jezik u jednostavnim svakodnevnim situacijama.
Nivo kompetencije je osnovni ili A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ). Deca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između devet i 12 godina i pohađala su oko 250 časova engleskog jezika. Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku objasni razlike između dve priče ili dve slike, napiše ili ispriča neku priču i da postavlja pitanja koristeći prošlo vreme. Ispit: Flyers ekvivalent je ispita: Key for Schools (KETfS).